Suočavanja
22 siječnja, 2017
Jogom do boljeg seksa!
22 siječnja, 2017

Emocionalna inteligencija

Racionalna inteligencija je nedostatna – emocionalna inteligencija je bolja polovica naše osobnosti
Predavač je Predrag Daraboš, profesor filozofije, učitelj joge i književnik

Jedna od najvećih zabluda moderne znanosti jest mit o racionalnoj inteligenciji. Uvjerenje da je kvocijent inteligencije (IQ) mjerodavan pokazatelj nečije perspektivnosti i nadarenosti pokazuje sve svoje manjkavosti u ovome dobu izraženih složenosti socijalnih odnosa s jedne strane i sve veće potrebe za zadovoljenjem unutarnjih potreba pojedinca koji uviđa da neobuzdane i nekultivirane emocije stvaraju kaos u njegovu intimnom i socijalnom životu.

Rad s emocijama odnosno rad na obuzdavanju uma posebno je zanimljiv jer je dio procesa yoge koji je ostao pomalo zanemaren, a jedna od posljedica toga jest nedovoljno progresivan samorazvoj, emocionalna nezrelost i nezadovoljstvo što utječe i na osobni duhovni razvoj kao i na odnose među ljudima.

Grupna radionica

U ovoj trodnevnoj radionici pokušat ćemo sustavno doživjeti i obraditi tri elementarna svojstva emocionalne inteligencije.

1. DAN: Perspektiva osobnosti

Samosvijest-introspekcija: prepoznati svoje emocije, njima upravljati motivirati samoga sebe

A) Samoizražavanje – osjećaji i njihovo prepoznavanje
B) Definiranje složenih emocija i emocionalnih situacija
C) Optimizam i pozitivne emocije – kontrola negativiteta i razum

2. DAN: Iz perspektive drugih

Empatija-suosjećanje: prepoznati emocije drugih, njihova analiza, vidjeti iz perspektive drugih.

A) Prijem signala – individua naspram grupe
B) Čitanje emocija – neverbalnih poruka

3. DAN: Zajedničke perspektive

Socijalizacija-interakcija: umijeće uspostavljanja i održavanja relacija, organizacija društ. života, grupni rad, kooperacija, kompromisi, konsenzusi, pregovori, rad za grupu itd.

A) Kritičnost i taktičnost – odnos grupe i pojedinca
B) Rješavanje sukoba – pregovaranje i konsenzus
C) Grupni rad – kooperacija