Urinoterapija
22 siječnja, 2017
Namještanje atlasa
22 siječnja, 2017

Više o imenu i prezimenu

Piše: Nikola Đurđević

Za numerologa vaši individualni talenti i karakteristike predstavljeni su svakim slovom vašeg imena i prezimena te njihovim odgovarajućim brojem. Poput mozaika oni se sklapaju u jednu skladnu cjelinu, sliku koja vas otkriva u stvarnom svjetlu.

Više o imenu i prezimenu

Oko polovica, dakle 50%, numeroskopa (numerološke analize) izračunava se na osnovi vašeg originalnog imena i prezimena kojega ste dobili rođenjem, a odnosi se na vaše ime, srednje ime ili prezime ili inicijal (ukoliko ga imate), te prezime. Dakle, radi se o imenu i prezimenu koji se nalaze upisani u vašem izvodu iz matične knjige rođenih (ili rodnom listu).

Kao što ste do sada mogli saznati, za izradu vašega numeroskopa numerolog treba vaš datum rođenja, vaše originalno ime i prezime upisano u izvod iz matične knjige rođenih, te, ukoliko ga imate, vaše popularno ime i/ili prezime.

Valja istaći kako postoje određena nedoumice i dvojbe glede korištenja i upotrebe vašega imena. Pitanje pravilnog odabira od izuzetne je važnosti pri izradi numeroskopa budući da on izravno utječe na njegovu ispravnost. Upravo iz tog razloga navest ćemo nekoliko primjera koji će vam pomoći u rasvjetljavanju problematike pravilnog odabira imena kojega numerolog treba za izradu numeroskopa.

• Vaše originalno ime i prezime je ono koje je upisano u izvod iz matične knjige rođenih. To je ime i prezime koje ste dobili rođenjem. Uvijek, u svim slučajevima, ono se koristi pri izradi numeroskopa.

• Ukoliko se pri upisu imena (i prezimena) u izvod iz matične knjige rođenih nekim slučajem dogodila administrativna pogreška od strane matičara (ime je pogrešno upisano – primjerice, umjesto Miroslav upisano je Mirislav), a ta je greška bila odobrena i prihvaćena od strane vaših roditelja (a od tada pa nadalje to ime se priznalo kao vaše vlastito i po njemu ste nazivani), tada se to ime, koje je kao takvo upisano u izvod iz matične knjige rođenih, koristi pri izradi numeroskopa.

• Ukoliko ova administrativna pogreška nije bila odobrena i prihvaćena od strane vaših roditelja, a vi ste u životu koristili originalno ime koje ste dobili izborom vaših roditelja, tada se to ime koristi pri izradi numeroskopa, a ne ono koje je pogreškom upisano u izvod iz matične knjige rođenih.

• Ukoliko ste bili usvojeni te ste dobili novo ime (i/ili prezime) od strane vaših posvojitelja, za izradu numeroskopa koristite originalno (izvorno) ime i prezime koje ste dobili prije usvojenja.

• Ukoliko ste bili usvojeni, i nikada niste saznali svoje originalno (izvorno) ime, tada za izradu numeroskopa koristite ime kojega se sjećate od svoje najranije dobi. Međutim, valja napomenuti, bez originalnog je imena (i prezimena) nemoguće napraviti kompletan i precizan numeroskop (numerološku analizu).

• Čak i ukoliko niste tijekom života, iz nekih vama poznatih razloga, koristili svoje originalno ime (ili prezime), to ime (i/ili prezime) još uvijek predstavlja detaljan nacrt vašega života te treba biti korišteno za izradu numeroskopa.

Primjerice, uvijek ste se u društvu, na poslu i u javnosti predstavljali kao Tomo Cvitanović, umjesto svojim pravim, originalnim imenom Tomislav Cvitanović.

• Ukoliko ste promijenili ili svoje ime i/ili prezime te se s njime služite i potpisujete na pravnim dokumentima (a ono se nalazi i na vašoj putovnici, osobnoj karti itd.), još uvijek vaše originalno ime i prezime ima prevagu nad ovim novim promijenjenim imenom. Ovo novo ime i/ili prezime koristi se kao dopunski uvid u vašu osobnost, a izračunava se kao sekundarni broj Osobnosti i sekundarni broj Želje srca.

• Popularno ime (i/ili prezime) je ono ime (i/ili prezime) koje koristite predstavljajući se u svom užem ili širem društvenom krugu a ne predstavlja vaše pravo ime i prezime upisano u izvod iz matične knjige rođenih (ili krsnom listu). To ime može biti vaš nadimak, skraćeno ime (i/ili prezime), umjetničko ime, pseudonim, itd.

Primjerice, popularno ime Ivane Vrdoljak je Vanna. Zlatan Stipišić koristi popularno ime Gibonni. Renata Končić koristi popularno ime Minea. Severina Vučković za svoje popularno ime koristi samo svoje ime Severina (bez prezimena), kao i Danijela Martinović (Danijela).

Stjepan Mesić koristi svoje popularno/skraćeno ime Stipe Mesić (na temelju svoga nadimka Stipe = Stjepan).

• Važno je napomenuti i slučajeve kod prezimena stečeno udajom (ili ženidbom). Žena koja promijeni prezime nakon udaje za izradu numeroskopa treba koristiti svoje originalno, djevojačko prezime, a svoje prezime stečeno udajom kao svoje promijenjeno ime i prezime.

Primjerice, originalno, djevojačko prezime Ivane Vrdoljak je Ivana Ranilović. Za izradu numeroskopa koristimo njeno originalno ime i prezime Ivana Ranilović, a za njeno prezime stečeno udajom koristimo prezime Vrdoljak (Ivana Vrdoljak).

• Ime koje vam je dano u krizmi (u kršćanskoj tradiciji), ili tijekom inicijacije od strane duhovnog učitelja (bez obzira o kakvoj se duhovnoj zajednici, pokretu ili grupi radi), ili nekim drugim oblicima religiozne ceremonije, to se ime (ono spada u domenu vašeg popularnog imena) ne koristi za izračunavanje broja Osobnosti. Ono se eventualno koristi kao dopunski uvid u vašu osobnost, a izračunava se kao sekundarni broj Osobnosti i sekundarni broj Želje srca. No, da bi se to ime uistinu prihvatilo kao vaše sekundarno ime, morate se njime predstavljati u svom privatnom ili javnom životu (u užem ili širem društvenom krugu).

Primjerice, moje krizmano ime (koje sam u mladosti dobio u svojoj katoličkoj crkvi) je Vlatko, no, moje pravo ime je Nikola. Moje krizmano ime Vlatko nikada nisam koristio u svom privatnom ili javnom životu, što znači da to ime nije imalo nikakvog utjecaja na moj život.

U drugom slučaju, imam jednoga prijatelja iz inozemstva koji je prije nekoliko godina inicijacijom dobio novo ime (dogodilo se to u Indiji, a ime je dobio od svog duhovnog učitelja). Od tada, u svom privatnom i javnom životu on isključivo koristi samo to ime.

U ovom slučaju, njegovo inicirano ime koristimo kao dopunski uvid u njegovu osobnost, a ono se izračunava kao sekundarni broj Osobnosti i sekundarni broj Želje srca.

• Ukoliko imate više od jednog originalnog imena (upisanog u izvod iz matične knjige rođenih), tada se za izradu numeroskopa koriste sva imena. Ovo je čest slučaj sa stranim imenima, a posebice s engleskim i španjolskim. No, ipak, maksimum koji se koristi je četiri imena plus prezime. Ukoliko imate više od četiri originalna imena plus prezime, tada se za izradu numeroskopa koristi samo prvo ime i zadnje prezime.

Primjerice, originalno ime Meg Ryan je Margaret Mary Emily Anne Hyra.
Originalno ime Madonne je Madonna Louise Veronica Ciccone.
U njihovim slučajevima, za izradu numeroskopa koristimo sva imena (uključujući i prezime).

A znate li možda koje je pravo ima Pabla Picassa? Duboko udahnite, jer njegovo pravo ime je Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Clito Ruiz y Picasso. Iz razumljivih, praktičnih razloga, Picasso je svoje ime skratio prvo na Pablo Ruiz y Picasso, a potom samo na Pablo Picasso. Za izradu njegova numeroskopa koristimo samo prvo originalno ime i prezime Pablo Picasso. Kao popularno ime, u njegovu slučaju, koristimo ime i prezime Pablo Ruiz y Picasso.

• Ukoliko na kraju vašega imena i prezimena postoje dodaci kao što su junior (Jr.), senior (Sr.), II., III., i slični prefiksi, takvi se dodaci ne koriste za izradu numeroskopa. Oni su odviše općeniti pri određivanju i pripisivanju bilo kakvih značajki vašem originalnom imenu i prezimenu.

Primjerice, originalno ime Tom Cruisea je Thomas Cruise Mapother IV. U njegovom slučaju, kao njegovo originalno ime za izradu numeroskopa koristimo Thomas Cruise Mapother (bez prefiksa IV). Tom Cruise je njegovo popularno (umjetničko) ime.

• Titule poput prof., dr., mr., ing. itd., ne koriste se za izradu numeroskopa.

• Ukoliko ste rođeni u stranoj zemlji, a dobili ste ime i prezime u skladu sa službenim jezikom te zemlje, i živjeli ste u toj zemlji minimalno šest mjeseci nakon rođenja, tada se za izradu numeroskopa koristi to ime i prezime.

Primjerice, rođeni ste u SAD-u i tamo ste dobili ime Ivan Ivich (ili Ivic) u skladu s abecedom engleskog službenog jezika, a vaši su roditelji tamo boravili kao iseljenici ili osobe koje su se u toj zemlji željele trajno nastaniti. No, nakon šest mjeseci (ili duže vremena), vratili ste se, stjecajem okolnosti, u rodnu zemlju svojih roditelja (ili ste odselili u neku drugu zemlju) i tamo promijenili i/ili ime i/ili prezime u skladu s abecedom službenog jezika dotične zemlje. Koje ime, dakle, u ovom slučaju, trebate koristiti za izradu svoga numeroskopa? Odgovor je da koristite svoje originalno ime i prezime upisano u izvod matične knjige rođenih zemlji u kojoj ste rođeni (u skladu sa službenim jezikom dotične zemlje).

U našem slučaju, ukoliko Ivan Ivich doseli nakon šest mjeseci (ili duže vremena) u matičnu zemlju svojih roditelja, recimo, Hrvatsku, i promijeni svoje ime u Ivan Ivić, bez obzira na tu promjenu on za izradu numeroskopa treba koristiti svoje originalno ime dobiveno i upisano u zemlji u kojoj je rođen (englesko ime i prezime Ivan Ivic). Njegovo novo promijenjeno ime tj. prezime, Ivan Ivić, predstavlja sekundarno ime.

• Ukoliko se između dva imena ili dva prezimena nalazi crtica, tada ta imena ili prezimena kod izrade numeroskopa računamo zasebno i odvojeno (crtica se izostavlja i zanemaruje).

Primjerice, Ivana Hloupek-Marić je Ivana Hloupek Marić.
Ana-Marija Sutlek je Ana Marija Sutlek.
Mary Johnson-Stuart je Mary Johnson Stuart.

www.astrologija-tarot-numerologija.com
info@astrologija-tarot-numerologija.com
nikola.durdevic@xnet.hr

091 5434 913 (radnim danom od 13:00 do 18:00 sati)